• Više tehničke tekstilne i obućarske škole ulaze u sastav Tehnološkog fakulteta i nedugo zatim osniva se Zavod za tehnologiju kože i obuće

Potpisom Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Tehnološki fakultet u Zagrebu – OOUR Institut za tekstilno inženjerstvo, završena je integracija viših tekstilnih i obućarskih tehničkih škola iz Zagreba, Duge Rese i Varaždina.

Prof. Mladen Bravar za radnim stolom, 1986.

Predstojnikom novoosnovanog Zavoda za tehnologiju kože i obuće imenuje se prof. Mladen Bravar, doajen polimernog inženjerstva u nas.

Odlukom Fakultetskog vijeća od 12. prosinca 2005. Zavod je preimenovan u Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala.