• Prof. Miroslav Karšulin postaje redovni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU)

    • Osnovan Zavod za opću i anorgansku kemiju

    Početkom 1954. godine dr. Ivan Filipović izabran je za prvog profesora samostalnog kolegija Anorganska kemija na kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta.

    • Započinje proces razdvajanja Tehničkog fakulteta, temeljem odluke Sabora NRH (NN 23/56)

    • Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet preimenovan u Tehnološki fakultet
    • Osnovan Kabinet za društvene i humanističke znanosti kao zasebna organizacijska jedinica