• 27. siječnja Ivan Marek imenovan redovnim profesorom organske kemije
  • 9. studenoga – osnovan Zavod za fiziku i fizičku kemiju

  • 29. siječnja – promoviran dr. med. Milan Rojc i to za zasluge oko osnutka Tehničke visoke škole u Zagrebu
  • 23. ožujka – Dr. Franjo Hanaman izabran za privatnog i honorarnog docenta mehaničke tehnologije

  • 28. travnja – Dr. Franjo Hanaman izabran za redovnog profesora anorganske kemijske tehnologije i metalurgije te osniva istoimeni zavod
  • 1. listopada – osnovan samostalan Zavod za organsku kemiju

  • Početak osnivanja Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju 
  • Rade Broz – prvi doktorand kemijskog odjela Tehničke visoke škole

  • Stjepan Radić, tadašnji ministar prosvjete predlaže Tehničkoj visokoj školi da se financijskim zakonom za godinu 1926./27. preustroji u fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Ministarstvo prosvjete odobrava statut Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju Tehničke visoke škole
  • 31. ožujka – Tehnička visoka škola ulazi kao Tehnički fakultet u sastav Sveučilišta u Zagrebu
  • 15. svibnja – održana posljednja, 200. sjednica Profesorskoga vijeća Tehničke visoke škole u Zagrebu

  • 1. travnja – prof. Vladimir Njegovan pokreće Arhiv za hemiju i farmaciju

  • Vjera Marjanović-Krajovan postaje prva doktorica tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu
  • 31. ožujka – osnovan Klub kemičara (unutar Udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata), na inicijativu prof. Franje Hanamana, koji je ujedno bio i prvi predsjednik Kluba