• 22. svibnja – Docent dr. ing. Vladimir Prelog održao je u predavaonici Tehničkog fakulteta na Marulićevu trgu 20 predavanje O novijoj kemiji bicikličkih amina

    • prof. Vladimir Prelog odlazi u Zürich

    • Na mjesto predstojnika Zavoda za fizikalnu kemiju dolazi docent Karlo Weber

    • 1. ožujkaViktor Hahn na poziv prof. R. Podhorskog prelazi iz Plive na Tehnički fakultet

    U početku radi kao honorarni nastavnik, a ubrzo zatim kao docent predaje predmet Organska kemija i postaje predstojnik istoimenog Zavoda.