• Osnovan Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa

  Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta, Laboratorij za mjerenja i automatsko vođenje procesa u okviru Katedre za kemijsko inženjerstvo postaje Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa.

  • Prva knjiga iz područja kemijskog inženjerstva na hrvatskome jeziku je prijevod s ruskoga, tada vrlo suvremenog djela Viktora V. Kafarova – Metode kibernetike u kemiji i kemijskoj tehnologiji 

  • Reorganizacija Tehnološkoga fakulteta
  • Osnovan Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju kao samostalna, znanstveno-nastavna organizacijska jedinica na Tehnološkom fakultetu
   

  • OOUR Metalurškog inženjerstva u Sisku donosi odluku o izdvajanju iz sastava Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu

  • Osnovan Zavod za industrijsku ekologiju
  • Reorganizacijom Zavoda za kemijsko inženjerstvo nastaju Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje te Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu