1987.

  • 5. studenoga – Osnovan Kabinet za djelatnost zaštite od požara

Krajem 1983. godine u sastav Tehnološkoga fakulteta, odnosno Instituta kemijskog inženjerstva uključena je djelatnost Više tehničke škole za sigurnost na radu i zaštitu od požara.

Nastavna djelatnost bila je obuhvaćena VI stupnjem studija obrazovanja inženjera kemijske tehnologije sa smjerom Zaštita od požara. Velikim zalaganjem i doprinosom prof. dr. sc. Darka Skansija, spomenuti smjer dobio je kvalitetan nastavni kadar iz tog područja. Od osnutka Kabineta pa sve do njegova ukidanja 2002. godine, voditelj je bio mr. sc. Zlatko Ivančić.

1989.

  • Odbor za samoupravnu organizaciju i razvoj Sveučilišta u Zagrebu, nakon prikupljenih obrazloženja 10 njegovih članica, predložilo je Skupštini Sveučilišta da se zgrada na Marulićevu trgu 19 dodijeli Tehnološkom fakultetu.

  • 20. listopada – Povodom 70. obljetnice Kemijsko-tehnološkog studija Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je Svečana akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu

Tim povodom izdana je monografija Kemijsko-tehnološki studij 1919-1989 i održan znanstveno-stručni skup Susret generacija.


  • U prostorijama Tehnološkog fakulteta na Marulićevu trgu 20 otvorena izložba Počeci kemijsko-tehnološkog studija u Hrvatskoj, autorice prof. dr. sc. Marije Kaštelan-Macan.

S otvorenja Izložbe u podrumu zgrade na Marulićevu trgu 20 (slijeva na desno: I. Filipović, M. Kaštelan-Macan, V. Lukić, K. Kovačević)

  • 18. prosinca – Održano svečano obilježavanje 70. obljetnice Tehničke visoke škole u prostorijama nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta

Tom prigodom uručene su povelje za izuzetan doprinos razvoju tehničkih znanosti nobelovcu prof. dr. Vladimiru Prelogu, dr. Rikardu Podhorskom i dr. Ivanu Filipoviću.


1983.

  • Više tehničke tekstilne i obućarske škole ulaze u sastav Tehnološkog fakulteta i nedugo zatim osniva se Zavod za tehnologiju kože i obuće

Potpisom Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Tehnološki fakultet u Zagrebu – OOUR Institut za tekstilno inženjerstvo, završena je integracija viših tekstilnih i obućarskih tehničkih škola iz Zagreba, Duge Rese i Varaždina.

Prof. Mladen Bravar za radnim stolom, 1986.

Predstojnikom novoosnovanog Zavoda za tehnologiju kože i obuće imenuje se prof. Mladen Bravar, doajen polimernog inženjerstva u nas.

Odlukom Fakultetskog vijeća od 12. prosinca 2005. Zavod je preimenovan u Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala.


1984.

  • Bibliotečno-informacijski centar (BIC) u travnju započinje s radom

Temeljem raspisanog natječaja, u ožujku 1984., na mjesto voditeljice zaposlena je mr. sc. Vesna Gržetić, dotadašnja asistentica na Zavodu za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje. Istovremeno je zaposlena i Aleksandra Krznarić, inženjerka kemije, koja zbog poznavanja struke radi na informacijsko-dokumentacijskim poslovima.

1981.

Na sjednici održanoj iste godine, Savjet Instituta kemijskog inženjerstva zaključio je da se BIC smjesti u prostor Zavoda za analitičku kemiju na 3. katu zgrade na Marulićevu trgu 20. Prof. Branko Kunst imenovan je 1982. godine za v.d. voditelja biblioteke, a tu je dužnost obnašao do sredine 1985.