• Osnovan Zavod za elektrokemiju
  • Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta pod nazivom Korozija i zaštita materijala
  • Osnovan Kabinet za matematiku
  • Tehnološki fakultet prvi puta sudjeluje na Tehnologijadi
  • Osnovani  Metalurški odjel i Tehnološko-pogonski odjel za naftu sa sjedištem u Sisku

  • Prvi magistarski rad na Tehnološkom fakultetu

  • Osnovan Zavod za kemijsko inženjerstvo na prijedlog prof. Ivana Lovrečeka
  • Organizira se poslijediplomski studij Kemija i tehnologija silikata
  • Osnovan Kabinet za termodinamiku (današnji Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku)

  • Rudarsko-geološko-naftni fakultet se izdvaja iz sastava Tehnološkog fakulteta

  • Uz već postojeća dva, organizira se i poslijediplomski studij Inženjerska kemija