• Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet preimenovan u Tehnološki fakultet


  • Osnovan Kabinet za društvene i humanističke znanosti kao zasebna organizacijska jedinica

Sredinom 1957. godine, Sveučilišni savjet donio je odluku o nastavi predmeta Društveni razvitak i socijalistička izgradnja i samim time ukazala se potreba za osnivanjem Kabineta za društvene znanosti i ekonomiku.  Krajem 1961. mijenja se naziv predmeta u Osnove društvenih nauka s posebnim dijelom u 2. godini studija – Industrijska sociologija. Kasnijih godina donesene su Opće programske osnove visokog obrazovanja kada se uvode dva nova predmeta – Osnove marksizma i Teorija i praksa socijalističkog samoupravljanja.

Nastavu engleskoga i njemačkoga jezika Fakultet organizira od akad. god. 1980./81. Do tada su je izvodili gostujući nastavnici, što je nakon navedene godine ostao slučaj i za tada aktualnu nastavu ruskoga i francuskoga jezika.

Obvezni kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura uveden je u prve dvije godine studija u akad. god. 1982./83. Tadašnja nastavnica mr. sc. Branka Brčić, v. pred., djelovala je u prvo vrijeme u okrilju Kabineta za društvene znanosti i ekonomiku, a zatim samostalnoga Kabineta za kineziologiju te potom naslovnoga kabineta.