• 23. lipnjaLikovna sekcija AMACIZ-a započela s radom

Prvi voditelj Sekcije bio je Mihael Tkalčec, a akademski slikar Aleksander Forenbacher podučavao je članove slikanju. Svoje radove članovi sekcije izlažu na skupnim i samostalnim izložbama u Galeriji AMACIZ, u drugim galerijama i knjižnicama u Zagrebu i drugim gradovima, a sudjeluju u radu likovnih kolonija u Zagrebu, diljem Hrvatske, kao i međunarodnih likovnih kolonija.