1919.

  • 15. veljačeNaredba Povjereničkog vijeća SHS-a o ustrojstvu Tehničke visoke škole (TVŠ) u Zagrebu objavljena u Službenom glasniku hrv. slav. dalm. zem. vlade Odjela za bogoštovlje i nastavu.
    Prema Naredbi, Tehnička visoka škola „…ima svrhu da podaje temeljitu teoretsku, a koliko je to u školi moguće i praktičku naobrazbu za ona tehnička zvanja, kojih su struke u zavodu zastupane.


  • 2. travnja – Ukazom Njegovog Veličanstva Regenta, prvim profesorima i organizatorima Tehničke visoke škole imenovani su ing. strojarstva Jaroslav Havliček (1879.-1950.), arhitekt Martin Pilar (1861.-1942.) i ing. građevinarstva Milan Čalogović (1878.-1945.).

Time je osnovan profesorski kolegij s ciljem da škola još iste jeseni započne s radom. Njihova je zadaća bila da popune ostale profesorske stolice i da zajedno s Društvom inženjera i arhitekata izrade naučnu osnovu budućeg studija.
U ljeto iste godine redovnim profesorima imenovani su dr. Vladimir Njegovan, dr. Marije Kiseljak, arh. Edo Schön (Šen) i ing. Pavao Horvat.


  • 3. rujna – Dr. Vladimir Njegovan, utemeljitelj Kemičko-inženjerskog studija Tehničke visoke škole, izabran za redovitog profesora Anorganske i analitičke kemije.

Kao jedini stalni nastavnik tek osnovanoga Kemičko-inženjerskog odjela bio je ovlašten da organizira nastavu na svom odjelu, što je značilo da s malo novca (150.000 kruna) osigura kvalitetan nastavni kadar, uredi laboratorije te nabavi potrebnu opremu i kemikalije. Zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i izvanrednim organizatorskim sposobnostima, već u prvoj školskoj godini održana su ne samo predavanja, nego i laboratorijske vježbe.


  • 1. listopada – Službeno otvorenje Tehničke visoke škole
  • 20. listopada – Predavanjem iz Anorganske kemije započela nastava na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole

  • 21. studenog – Dr. Vladimir Njegovan poziva Lavoslava Ružičku da prihvati profesuru na novoosnovanoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (prijepis pisama – Izvor: RAD JAZU 7 1989). Lavoslav Ružička se nažalost zahvalio na pozivu.

  • 18. prosinca – Osnovan Zavod za anorgansku i analitičku kemiju, prvi zavod na Kemičko-inženjerskom odjelu

Zavodu su isprva dodijeljene prostorije na drugom katu zgrade na Trgu 29. listopada 1918 (danas Rooseveltov trg 6), ali već 1920. Kemičko-inženjerski odjel seli u novu zgradu Kemijskog zavoda Filozofskog fakulteta na Mažuranićevu trgu br. 29 (danas Marulićev trg 20).


Prve akademske godine (1919./20.) Tehničku visoku školu upisalo je 255 slušača, a imala je 14 profesora, 4 asistenta i 16 honorarnih nastavnika.