Na sjednici održanoj iste godine, Savjet Instituta kemijskog inženjerstva zaključio je da se BIC smjesti u prostor Zavoda za analitičku kemiju na 3. katu zgrade na Marulićevu trgu 20. Prof. Branko Kunst imenovan je 1982. godine za v.d. voditelja biblioteke, a tu je dužnost obnašao do sredine 1985.