• Početak osnivanja Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju seže u 1925. godinu kada je pozvan dr. Jakeš iz Brna da predaje kao docent Organsku kemijsku tehnologiju, no to mjesto je zbog bolesti uskoro morao napustiti. Do 1927. godine, predmete Organska kemijska tehnologija III. (masti i ulja) te Kemiju živežnih namirnica predaje prof. Dragutin Strohal.


  • Prof. dr. Ivan Plotnikov održao predavanje na temu Talenje ugljena i o izradi umjetnih dijamanata

 


  • Rade Broz – prvi doktorand kemijskog odjela Tehničke visoke škole; P 05.12.1925.