• 28. travnja – Dr. Franjo Hanaman izabran za redovnog profesora anorganske kemijske tehnologije i metalurgije te osniva istoimeni zavod (statut mu je prihvaćen na sjednici 28. srpnja 1922.).

Prof. Hanaman je održavao nastavu iz kolegija Anorganska kemijska tehnologija i metalurgija sve do 1941. godine.


  • Osnovan Zavod za  anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju sa zadaćom da “služi nastavi slušača iz Anorganske kemijske tehnologije i metalurgije i unapređenju ovih struka naučnim istraživanjem i da daje stručna mišljenja s područja koja zasijecaju u Anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju.


Nakon smrti prof. Hanamana, nastavu i vodstvo Zavoda preuzima prof. dr. Rikard Podhorsky.


  • 1. listopada – osnovan samostalan Zavod za organsku kemiju
    Zavod je do toga datuma bio sastavni dio laboratorija za analitičku kemiju, da bi naredbom (25034/1922) Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, odjela za prosvjetu i vjere postao samostalan zavod.