Izdavač je Jugoslovensko hemijsko društvo (od 1939. Hrvatsko kemijsko društvo), za čije osnivanje 1926.  zasluge pripisujemo profesoru Njegovanu. Uredništvo časopisa i prostorije društva bile su u Zavodu za analitičku kemiju na Marulićevu trgu 20.