• Stjepan Radić, tadašnji ministar prosvjete predlaže Tehničkoj visokoj školi da se financijskim zakonom za godinu 1926./27. preustroji u fakultet Sveučilišta u Zagrebu (na temelju Odredbe o beogradskom Univerzitetu u Beogradu iz 1905.)

  • Ministarstvo prosvjete odobrava statut Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju Tehničke visoke škole

Do kraja šk. godine 1926/27. predmete Tehnologija ulja i masti te Kemija živežnih namirnica predavao je prof. Dragutin StrohaI. Predavanja iz istih predmeta povjerena su u ak. god. 1927/28. i 1928/29. asistentu Zavoda za organsku kemiju dr. ing. Matiji Krajčinoviću.

  • 31. ožujka – Tehnička visoka škola ulazi kao Tehnički fakultet u sastav Sveučilišta u Zagrebu

  • 15. svibnja – održana posljednja, 200. sjednica Profesorskoga vijeća Tehničke visoke škole u Zagrebu i istoga dana 1. redovna sjednica Vijeća Tehničkoga fakulteta
  • Prof. Gjuro Stipetić, posljednji rektor Tehničke visoke škole postaje prvim dekanom Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na 1. redovnoj sjednici Vijeća Tehničkoga fakulteta, proveo se izbor dekana i prodekana za vrijeme do konca ak. godine 1925./26. Jednoglasno su izabrani za dekana ing. G. Stipetić, a za prodekana dr. ing. Franjo Hanaman. Svi dotadašnji dekani pojedinih odjela izabrani su za starješine pa je tako dr. Vladimir Njegovan izabran za starješinu Kemijsko-inženjerskoga odjela. Dekan Stipetić je o svemu dopisom obavijestio Ministarstvo prosvjete u Beogradu.


  • 5. lipnjaUkazom Njegova Veličanstva kralja Aleksandra I. Karađorđevića svi redovni i izvanredni profesori bivše Tehničke visoke škole imenovani redovnim i izvanrednim sveučilišnim profesorima na Tehničkom fakultetu

Školske godine 1925/26. djelovalo je 11 zavoda.
U zgradi na Mažuranićevu trgu 29 (današnjem Marulićevu trgu 20), bili su Laboratorij za analitičku kemiju, Mineraloško-geološki zavod, Zavod za ispitivanje gradiva, Zavod za fiziku i fizičku kemiju, Zavod za mehaničku tehnologiju, Zavod za organsku kemiju i Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju.