• Prof. Vladimir Prelog počinje predavati Organsku kemiju u ljetnom semestru ak. god. 1934./35.

Prekretnicu u nastavi i znanstvenom radu Zavoda za organsku kemiju nakon umirovljenja prof. Ivana Mareka (3. travnja 1933.) predstavlja dolazak dr. V. Preloga iz Praga u Zagreb.

Zapisnik o preuzimanju Zavoda

Prof. I. Marek, utemeljitelj Zavoda za organsku kemiju, pozvao je 1931. godine Preloga da nakon njegova umirovljenja preuzme Katedru organske kemije na Tehničkom fakultetu. Godine 1935. Prelog je kao sveučilišni docent sa svim dužnostima profesora počeo s puno poleta i žara predavati organsku kemiju. Iste godine postaje i predstojnik Zavoda za organsku kemiju.

Najstariji pisani trag o nastavničkoj djelatnosti V. Preloga na Kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkoga fakulteta nalazimo u popisu grupe studenata koji su završili vježbe iz organske kemije u zimskom semestru ak. god. 1935./36.

Njegovi studenti već su na prvim predavanjima prepoznali odličnog predavača, a jasna i duhovita predavanja ostala su u živom sjećanju studenata koje je već tada pridobio za organsku kemiju. Pri tome se, kad god je to bilo prikladno, služio i izvođenjem eksperimenata, što su studenti izuzetno cijenili. Kao sjajan predavač, kakav je ostao do kraja svoje aktivne karijere, Prelog je oduševljavao ne samo redovito upisane studente već i one ranijih ili nižih godišta koji su dolazili slušati njegova predavanja.

Nepunih sedam godina (1935. – 1941.) njegova djelovanja u Zagrebu, sudbinski je utjecalo ne samo na današnji Zavod, već i na cjelokupnu hrvatsku kemijsku znanost, osobito u području organske kemije.