• 1. ožujkaViktor Hahn na poziv prof. R. Podhorskog prelazi iz Plive na Tehnički fakultet

U početku radi kao honorarni nastavnik, a ubrzo zatim kao docent predaje predmet Organska kemija i postaje predstojnik istoimenog Zavoda. Najveću zahvalnost profesoru Hahnu dugujemo za njegov odgojno-obrazovni rad. Oživljavanjem nastave iz organske kemije na Tehničkom fakultetu, uvođenjem suvremenog pristupa skladnim povezivanjem strukturne i elektronske teorije s pažljivo odabranim preparativnim vježbama iz organske kemije, znatno je utjecao na edukaciju plejade izuzetnih inženjera kemijske tehnologije. Autor je prvog visokoškolskog udžbenika organske kemije u obliku skripata na hrvatskom jeziku kojim se služilo niz generacija studenata, ne samo Tehničkoga već i drugih fakulteta Sveučilišta.


  • Prof. Fran Bošnjaković uvodi kolegij Termodinamika i termotehnika u nastavne planove svih studija Tehničkoga fakulteta

Bošnjakovićevo ime nosi medalja utemeljena 1994. u povodu 75. obljetnice tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dodjeljuje se za dostignuća u području tehničkih znanosti.