• Započinje proces razdvajanja Tehničkog fakulteta, temeljem odluke Sabora NRH (NN 23/56)

  • 26. svibnja – na 129. izvanrednoj sjednici Vijeća dekan dr. Danilo Blanuša izvještava da je Sabor NRH donio odluku o pretvaranju odsjeka Tehničkog fakulteta u posebne fakultete i da se formiraju četiri samostalna fakulteta: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Kemijsko-prehrambeno-rudarski, Strojarsko-brodograđevni i Elektrotehnički.

  • 29. lipnja – održana zadnja, 130. po redu sjednica Vijeća Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  • 1. srpnja – Četiri samostalna fakulteta započela s radom