• Nakon umirovljenja profesora Ivana Plotnikova, za predstojnika Zavoda za fizikalnu kemiju postavljen je Karlo Weber, docent u istoimenom zavodu

Za asistenta prof. Plotnikova na Zavodu za fizikalnu kemiju predložen je 2. listopada 1928. i izabran 5. studenoga iste godine. U Zavodu ostaje do 1945. napredujući do redovnog profesora. U tom je razdoblju do 1943. bio desna ruka prof. Plotnikova, a nakon njegova umirovljenja preuzima katedru i upravu zavoda.

U to vrijeme razdvojena je nastava Fizike i Fizikalne kemije.

Foto: N. Trinajstić, 100 hrvatskih kemičara
Foto: Kem. Ind. 58 (1) 1–10 (2009)