• Prof. Miroslav Karšulin postaje redoviti član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU)

Svojim znanstveno-istraživačkim radom u okviru Razreda za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti te naročito idejama i radom na osnivanju novih oblika djelovanja Akademije, mnogo je pridonio razvoju te ustanove u suvremenom smjeru, nastojeći poticati povezivanje teoretskih znanja i laboratorijskih istraživanja s primjenom u industrijskoj i uopće gospodarskoj praksi u Hrvatskoj.

Karšulin kao eksperimentator u laboratoriju Zavoda za fizikalnu kemiju

Među brojnim projektima koje je kao glavni tajnik Akademije potaknuo i vodio u razdoblju od 1961. do 1972. treba istaknuti organizaciju više znanstvenih skupova iz elektrokemije, korozije i zaštite materijala, silikatne kemije, boksita i nemetala, pri čemu je organizirao dolazak eminentnih stručnjaka iz inozemstva koji su održali predavanja u Akademiji ili na Tehnološkom fakultetu gdje je bio redoviti profesor.

Od 1965. do 1983. bio je voditelj Zavoda za zaštitu materijala od korozije i desalinaciju JAZU u Dubrovniku, gdje je sa svojim suradnicima razvio opsežnu istraživačku djelatnost na području studija korozije i zaštite materijala (metala i betona) od korozije morskom vodom.

Samostan svetoga Jakova u Dubrovniku – sjedište Zavoda za istraživanje korozije i desalinaciju