1940.

  • 22. svibnja – Docent dr. ing. Vladimir Prelog održao je u predavaonici Tehničkog fakulteta na Marulićevu trgu 20 predavanje O novijoj kemiji bicikličkih amina, odnosno o svojim istraživanjima i uspjesima koje je postigao u području sinteze bicikličkih amina

  • 4. lipnja – Dr. ing. Rikard Podhorsky je u svojem predavanju Nalazišta željeznih rudača u Švedskoj iznio vlastita opažanja s putovanja po Švedskoj, u pogledu najboljih željeznih rudača na svijetu

1943.

  • Nakon umirovljenja profesora Ivana Plotnikova, za predstojnika Zavoda za fizikalnu kemiju postavljen je Karlo Weber, docent u istoimenom zavodu

Za asistenta prof. Plotnikova na Zavodu za fizikalnu kemiju predložen je 2. listopada 1928. i izabran 5. studenoga iste godine. U Zavodu ostaje do 1945. napredujući do redovnog profesora. U tom je razdoblju do 1943. bio desna ruka prof. Plotnikova, a nakon njegova umirovljenja preuzima katedru i upravu zavoda.

U to vrijeme razdvojena je nastava Fizike i Fizikalne kemije.

Foto: N. Trinajstić, 100 hrvatskih kemičara
Foto: Kem. Ind. 58 (1) 1–10 (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

1942.

  • prof. Vladimir Prelog odlazi u Zürich

Po izbijanju drugoga svjetskog rata, Prelog uzima studijski dopust zbog poziva prof. Richarda Kuhna da u Heildebergu održi nekoliko predavanja. Uz pomoć Lavoslava Ružičke dobiva švicarsku vizu pa se na putu za Njemačku preko Švicarske zaustavlja u Zürichu. U Zagreb se nije vratio ni po svršetku rata, a svoju je fascinantnu karijeru, okrunjenu Nobelovom nagradom 1975. nastavio na ETH u Zürichu. No, njegova stalna pomoć i blagotvorni utjecaj ostavili su svoj trag do danas.

Tijekom rata (1942. – 1945.) nastavu organske kemije i Zavod za organsku kemiju vodio je dr. Rativoj Seiwerth, višegodišnji suradnik i prvi asistent V. Preloga. Nakon Prelogova odlaska, njegovi studenti s fakulteta i suradnici iz Kaštela (buduća Pliva) preuzimaju vodeća mjesta na Sveučilištu i u hrvatskoj industriji te čine prvu generaciju Prelogove škole organske kemije u Zagrebu, kako je kasnije prozvana.

1946.

  • 1. ožujkaViktor Hahn na poziv prof. R. Podhorskog prelazi iz Plive na Tehnički fakultet

U početku radi kao honorarni nastavnik, a ubrzo zatim kao docent predaje predmet Organska kemija i postaje predstojnik istoimenog Zavoda. Najveću zahvalnost profesoru Hahnu dugujemo za njegov odgojno-obrazovni rad. Oživljavanjem nastave iz organske kemije na Tehničkom fakultetu, uvođenjem suvremenog pristupa skladnim povezivanjem strukturne i elektronske teorije s pažljivo odabranim preparativnim vježbama iz organske kemije, znatno je utjecao na edukaciju plejade izuzetnih inženjera kemijske tehnologije. Autor je prvog visokoškolskog udžbenika organske kemije u obliku skripata na hrvatskom jeziku kojim se služilo niz generacija studenata, ne samo Tehničkoga već i drugih fakulteta Sveučilišta.


  • Prof. Fran Bošnjaković uvodi kolegij Termodinamika i termotehnika u nastavne planove svih studija Tehničkoga fakulteta

Bošnjakovićevo ime nosi medalja utemeljena 1994. u povodu 75. obljetnice tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dodjeljuje se za dostignuća u području tehničkih znanosti.