• Patent i proizvodnja sulfanilamida „Streptazol“

Ambalaža Streptazola (izvor: Hrvatski muzej medicine i farmacije – HAZU)

Suradnja Vladimira Preloga s Kaštelom (buduća Pliva) započela je 1936. godine, kada ga dr. Eugen Ladany, vlasnik pretežitog dijela dionica Kaštela, poziva za vanjskog suradnika. Na našim je prostorima Kaštel prvi proizvođač sirovina organskom sintezom. Nakon selidbe u Zagreb i osnivanja preparativnog odjela (1934.) obnavlja se kemijska sinteza djelatnih tvari.

Problem koji se razlikovao od kemije alkaloida je sinteza spojeva srodnih Domagkovom Prontosilu koji je bio prvo uspješno sredstvo protiv bakterijskih infekcija. Sredstvima Kaštela na Tehničkom fakultetu bio je uređen Zavod za organsku kemiju, a u tvornici izgrađen istraživački laboratorij, koji se poslije razvio u Plivin istraživački institut. Prelog se u svojem radu orijentirao na organsku sintetsku kemiju, tragajući za novim spojevima koji bi ponajprije bili temelj za proizvodnju lijekova, ali i bojila i drugih proizvoda. Ubrzo je s mlađim suradnicima i studentima započeo istraživanje kemije kinina i srodnih spojeva te proizvodnju streptazola, jednog od prvih komercijalnih sulfonilamida.

Prvi patentni spis dr. Preloga i tvrtke Kaštel Postupak za izradu azo-boja iz piperazina, koje pokazuju parazitocidno, a naročito baktericidno djelovanje trebao je poslužiti za pripremu proizvodnje azo-benzenskih sulfonamida. Nakon saznanja kako je djelotvoran samo onaj dio molekule azo-boje koji nastaje njezinom razgradnjom, dr. Prelog preusmjerava istraživanja na sulfanilamid.

S obzirom da ta metoda za dobivanje sulfanilamida još nije bila patentirana, Kaštel ga  stavlja na tržište u nevjerojatno kratkom roku u obliku tableta i injekcija, pod imenom StreptazoI i postiže ogroman tržišni uspjeh. Prelog je već tada pokazao kako može biti uspješna i korisna suradnja između sveučilišnih i industrijskih istraživačkih laboratorija. Do 1941. godine Kaštel i dr. Prelog prijavili su 16 patenata u zemlji i inozemstvu.

Prelogovi suradnici 1939. (sjede s lijeva na desno: M. Piantanida, A. Režek, N. Cerkovnikov, S. Heimbach-Juhász, V. Prelog i E. Rajner; stoje s lijeva na desno: R. Seiwerth, K. Juhász, V. Hahn, P. Štern, K. Božičević, D. Kolbach, B. Schwirtlich, E. Cerkovnikov, I. Corubolo i Lj. Trinajstić)


Sinteza prvih spojeva iz suradnje V. Preloga i Kaštela (Pliva) (Izvor: S. Mutak, Kem. Ind. 56 (3) 151–162 (2007))