• Prva knjiga iz područja kemijskog inženjerstva na hrvatskome jeziku je prijevod s ruskoga, tada vrlo suvremenog djela Viktora V. Kafarova – Metode kibernetike u kemiji i kemijskoj tehnologiji (Tehnička knjiga, Zagreb).

Knjigu su preveli docent Juraj Božičević, predavač Ivica Štern te asistentica Ranka Franz-Štern i time znatno pridonijeli sređivanju hrvatskoga nazivlja na tom području.

Nedostatak opće prihvaćene terminologije s ovog kompleksnog područja bio nam je pri prevođenju najveća teškoća. Slično je i sa simbolima. Našu prvotnu želju da u cijeloj knjizi ujednačimo simbole nije uspjelo u potpunosti ostvariti. Gdje je bilo moguće, jednadžbe su pisane veličinski, a uveden je i međunarodni sistem jedinica. U toku prevođenja ispravljene su uočene pogreške. Radi jasnoće i točnosti izlaganja, na nekim je mjestima neznatno izmijenjen tekst, ali osnovna autorova misao ostala je nepromijenjena.