• Osnovan Zavod za industrijsku ekologiju

Povijest Zavoda počinje 1946. godine, kada je na Kemijskom odsjeku Tehničkoga fakulteta osnovan Zavod za tehničku botaniku i tehničku mikrobiologiju.


  • Reorganizacijom Zavoda za kemijsko inženjerstvo nastaju Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje te Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu

Krajem 1979. završen je proces nove reorganizacije Tehnološkoga fakulteta. Integracijskim procesom dio bivšeg Zavoda za kemijsko inženjerstvo, odnosno Laboratorij I i Laboratorij IV postaju novi Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje u sklopu OOUR-a Institut kemijskog inženjerstva.


  • Spomenutom reorganizacijom formiran je i Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. Na tadašnjem Tehničkom fakultetu od samoga se početka u Zavodu za fiziku i fizičku kemiju počelo razvijati područje katalitičke kemije. Snažniji poticaj razvoju ove discipline daje dr. Ivan Brihta koji od 1949. godine organizira predavanja iz kolegija Tehnička kataliza. Usporedno s tim izvodi i vježbe u industrijskim pogonima.

  • Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta, Biotehnološki odjel prerasta u današnji Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Studij Prehrambene tehnologije i Biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ustrojen je odlukom Sabora SRH od 1956. godine, kada je dotadašnji odsjek Tehničkog fakulteta izdvojen u zaseban fakultet, Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet s tri odsjeka. 1960. godine Prehrambeno-tehnološki odsjek prerastao je u Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta, da bi se u konačnici 1979. osamostalio