• 16. travnja – Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta za grafičko rješenje (logotip) obilježavanja stogodišnjice Fakulteta (1919. – 2019.) izabralo je rješenje Zdenka Blažekovića

  • Osnovan ReCorr – Istraživački laboratorij za korozijsko inženjerstvo i površinsku zaštitu

ReCorr (Research Laboratory for Corrosion Engineering and Surface Protection) laboratorij je osnovan u srpnju unutar Zavoda za elektrokemiju, čiji se djelatnici već dugi niz godina bave tom problematikom kroz svoj znanstveni, nastavni i stručni rad. Njegovo osnivanje potaknula je predstojnica Zavoda prof. dr. sc. Sanja Martinez, a za voditeljicu laboratorija izabrana je izv. prof. dr. sc. Helena Otma­čić Ćurković.


  • Preuređenje studentske predavaonice u zgradi na Savskoj cesti 16