2018.

 • 16. travnja – Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta za grafičko rješenje (logotip) obilježavanja stogodišnjice Fakulteta (1919. – 2019.) izabralo je rješenje Zdenka Blažekovića

 • Osnovan ReCorr – Istraživački laboratorij za korozijsko inženjerstvo i površinsku zaštitu

ReCorr (Research Laboratory for Corrosion Engineering and Surface Protection) laboratorij je osnovan u srpnju unutar Zavoda za elektrokemiju, čiji se djelatnici već dugi niz godina bave tom problematikom kroz svoj znanstveni, nastavni i stručni rad. Njegovo osnivanje potaknula je predstojnica Zavoda prof. dr. sc. Sanja Martinez, a za voditeljicu laboratorija izabrana je izv. prof. dr. sc. Helena Otma­čić Ćurković.


 • Preuređenje studentske predavaonice u zgradi na Savskoj cesti 16

2011.

 • Novi vizualni identitet Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

Znak, autorice Martine Knežević sastavljen je od kapljica koje predstavljaju cvijet i/ili ljudsku figuru u pokretu.


 • 4. srpnja – Svečano otvorenje novog Laboratorija za naftno-petrokemijsko procesno inženjerstvo, ustrojenog u sklopu Zavoda za tehnologiju nafte i petrokemiju FKIT-a

Laboratorij se postupno opremao od travnja 2008. do studenoga 2010., kada je kompletirana njegova temeljna oprema uz pomoć FKIT-a te iz drugih izvora, uključujući Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Industiju nafte d.d. – INA. Namijenjen je za istraživanje i razvoj procesa obrade i prerade naftnih frakcija, odnosno za znanstveni rad, ali i za neposredno i praktično podučavanje studenata za rad u naftnoj industriji.

Aparature za kolonsku adsorpciju, kolonsku ekstrakciju i katalitičke konverzijske procese

 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja ishodio Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

 • Pedeseta obljetnica poslijediplomskog studija Korozije i zaštite materijala na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nastavnici, koji su sudjelovali u izvođenju nastave na poslijediplomskim studijima u području Korozije i zaštite materijala, od samog početka rada bili su otvoreni prema svijetu, skloni razmjeni ideja o znanstvenom i nastavnom radu. Takav pristup, koji su uveli prvi profesori, stalno je njegovan i rezultirao je suvremenim rješenjima u nastavi kao i značajnim znanstvenim dostignućima pojedinaca te sposobnošću završenih polaznika studija da se uspješno uklope u znanstveno-nastavno i stručno djelovanje svake sredine u kojoj su se našli.

Kronološki pregled razvoja poslijediplomskih studija korozije i zaštite materijala [Izvor: Kem. Ind. 60 (7-8) 405–412 (2011)]

2013.

 • 13. ožujka – S radom započeo Laboratorij za elektronsku mikroskopiju

Po površini mali, ali po vrijednosti opreme vjerojatno jedan od vrijednijih laboratorija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Laboratorij je započeo s radom kad je u njemu dovršena instalacija pretražnog elektronskog mikroskopa Tescan Vega III.

Foto: Z. Katančić

Time je napokon upotpunjen instrumentalni manjak kojeg su godinama osjećali istraživači s našeg Fakulteta. Instrument je nabavljen vlastitim sredstvima Fakulteta, na inicijativu i zahvaljujući trudu tadašnjeg dekana, Stanislava Kurajice.


 • 3. svibnja – Utemeljena nagrada Vjera Marjanović-Krajovan

Radi poticanja studenata na upis i završetak diplomskih studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, s tvrtkom Končar utemeljena je nagrada Vjera Marjanović-Krajovan.

Prof. Car i prof. Kurajica potpisuju dogovor o nagradi Vjera Marjanović-Krajovan (foto: Marina Mladić)

Na jednodnevnom skupu Aktivnosti u području naprednih materijala i nanotehnologija, u organizaciji i prostorijama Instituta Končar, prof. Stjepan Car u ime Instituta te prof. Stanislav Kurajica u ime FKIT-a potpisali su dogovor o utemeljenju nagrade koja će se dodjeljivati studentici/studentu koji je u prethodnoj akademskoj godini diplomirao na diplomskom studiju FKIT-a s pohvalom Summa cum laude kao najbolji student sva četiri studija FKIT-a.
Prva dobitnica nagrade bila je studentica Tamara Hruška koja je diplomirala na studiju Kemija i inženjerstvo materijala s prosjekom 5.0, a nagrada joj je dodijeljena povodom Dana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je uručila Darija Nogić, dipl. iur., predstavnica Končar – Instituta za elektrotehniku.


 • 23. listopada – Održan prvi Sajam ideja u sklopu obilježavanja 94. godišnjice FKIT-a u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Udrugom inovatora Hrvatske

Taj stručno-znanstveni skup organiziran je radi intenzivnijeg povezivanja znanstvene istraživačke zajednice s gospodarstvenicima, odnosno industrijom i poduzetnicima. Sajam je zamišljen kao burza ideja, znanstvenika, struke i studenata, koja bi trebala potaknuti i osnažiti njihovu buduću suradnju. Na Sajmu je bilo 139 sudionika s 36 postera. Od toga je 70 bilo djelatnika fakulteta, 14 studenata, 37 gospodarstvenika (27 predstavnika tvrtki i mali poduzetnici) te 18 predstavnika javnih institucija.

Foto: Z. Katančić

2017.

 • U veljači su Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu posjetili izaslanici visoke škole ITECH Lyon (Institut Textile et Chimique de Lyon) i predložili suradnju u području obrazovanja na razini diplomskih studija.

ITECH Lyon je upravo bio pokrenuo program na engleskome jeziku u kojem su namjeravali cijelu svoju generaciju upisanih studenata tijekom trećega semestra trogodišnjega diplomskoga studija poslati na školovanje u inozemstvo kako bi stekli iskustvo studiranja u međunarodnome okruženju.

Radilo se o ukupno 120 studenata programa ITECH – Plastic Materials. Četiri partnerske institucije u svijetu trebale su primiti po 30 studenata, angažirati nastavnike i pripremiti kolegije sukladno zahtjevima osnovnoga programa. 17. rujna 2018. organizirano je uvodno predavanje za 33 studenta.


 • 9. lipnja – svečano otvoren novoopremljeni Laboratoriji za automatiku i mjerenja u okviru Zavoda za mjerenja i automatsko vođenje procesa

Laboratorij je preuređen uz pomoć tvrtke Siemens d.d. i opremljen SIMATIC PCS7 kontrolnim sustavom najnovije generacije. Komercijalna vrijednost opreme i inženjerskih radova koji su uloženi u Laboratorij iznosi više od 350.000,00 kuna, a Fakultet je na dodatno opremanje, pripremu i građevinske radove utrošio još dodatnih 130.000,00 kuna.

Cilj je preuređenja želja da se na FKIT-u opremi vrhunski laboratorij za podučavanje studenata i za istraživački rad zaposlenika. Također, Laboratorij će biti na raspolaganju drugim fakultetima i tvrtkama koje će u njemu moći provoditi simulacije vlastitih procesa ili školovati svoje zaposlenike za rad.


 • 29. rujna – Povodom održavanja mini-simpozija 95 godina Zavoda za organsku kemiju, Velika predavaonica na Marulićevu trgu 20 proglašena Predavaonicom nobelovca Vladimira Preloga 

Dekan FKIT-a prof. dr. sc. Bruno Zelić zajedno s rektorom Sveučilišta u Zagrebu Damirom Borasom otkrio je spomen-ploču s likom Vladimira Preloga, djelo akademskog kipara Slavena Miličevića. Na ploči je natpis: Vladimir Prelog, profesor organske kemije 1935. – 1941., na put ka Nobelovoj nagradi krenuo je iz Zavoda za organsku kemiju.


 • 23. listopada – Svečano proslavljena 98. obljetnica kemijsko-inženjerskog studija

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije obilježio je 98. obljetnicu kemijsko-inženjerskog studija svečanom sjednicom koja je održana na Marulićevu trgu 20 u Predavaonici nobelovca Vladimira Preloga.

U sklopu obilježavanja održan je peti po redu Sajam ideja u prostorima na Marulićevu trgu 19, a suorganizator je bila Hrvatska gospodarska komora. U završnom dijelu otvaranja Sajma ideja svečanim je rezanjem vrpce otvorena nova multimedijska Velika predavaonica, koja je uz standardne multimedijske sadržaje opremljena i virtualnim kromatografskim sustavima, instaliranima na 66 prijenosnih računala.

Dekan Tomislav Bolanča, direktor tvrtke Shimadzu d.o.o. Gordan Tomac, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj i prorektor Miljenko Šimpraga (foto: I. Lujić)

 • 14. prosinca – Održan Mini simpozij posvećen prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković
Prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je Mini simpozij posvećen prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković.

Bivši doktorandi, suradnici i kolege željeli su čestitati 80. rođendan prof. emeriti M. Metikoš-Huković organizacijom simpozija – radno uz ugodno druženje u krugu prijatelja.

Za svoju ideju organiziranja Mini simpozija dobili su potporu uprave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Organizacijski odbor simpozija u sastavu prof. dr. sc. Ingrid Milošev, Institut Jožef Stefan, Slovenija; prof. dr. sc. Sasha Omanovic, McGill University, Kanada; prof. dr. sc. Zoran Grubač, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, doc. dr. sc. Jozefina Katić, FKIT, dr. sc. Željka Petrović, Institut Ruđer Bošković; prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT; prof. dr. sc. Tajana Begović (Preočanin) i prof. dr. sc. Davor Kovačević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Sanja Huković (JP Morgan, Ujedinjeno Kraljevstvo) pozvao je suradnike i prijatelje prof. emerite M. Metikoš-Huković da na simpoziju prezentiraju rezultate svog znanstveno-istraživačkog rada.

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U ime Organizacijskog odbora i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na simpoziju je okupljene sudionike pozdravio dekan prof. dr. sc. Tomislav Bolanča. Životopis i pedagoški rad prof. emerite M. Metikoš-Huković predstavili su prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola i prof. dr. sc. Sasha Omanovic, a Istraživački rad prof. dr. sc. Ingrid Milošev i prof. dr. sc. Zoran Grubač.

 

Na simpoziju je i službeno prof. dr. sc. Olga Kronja, glavna urednica časopisa Croatica Chemica Acta, predstavila i poseban broj časopisa Croatica Chemica Acta (CCA, Vol. 90 No. 2, 2017. posvećen prof. emeriti M. Metikoš-Huković povodom njenog osamdesetog rođendana. Poseban broj časopisa sadrži 26 znanstvenih radova. Kao gostujući urednici pripremili su ga prof. dr. sc. Ingrid Milošev i prof. dr. sc. Sasha Omanovic.

 

 

Na Mini simpoziju posvećenom prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković održano je 12 predavanja:

 • A. Jukić, E. Vidović, D. Ivaniš: Obrada tekućina za obradu metala elektrokoagulacijom
 • D. Omanović, I. Pižeta, C. Garnier, P. Salaun: Metali u tragovima u prirodnim vodama: određivanje i specijacija elektrokemijskim tehnikama
 • D. Iveković: Berlinsko modrilo – elektrokemijski evergreen. Od elektrokemijskih senzora do baterija i gorivnih članaka na papiru
 • M. Miloš, B. Galić: Antitumorski učinak derivata boronične kiseline K2[B3O3F4OH]
 • M. Ivanda: Nanostrukturiranje silicija i Ramanova spektroskopija u Laboratoriju za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala Instituta Ruđer Bošković
 • I. Šoić, S. Martinez: Razvoj impedancijske metode za određivanje djelotvornosti inhibitora korozije armature betona
 • I. Milošev, T. Bakarič, P. Rodič, S. Zanna, A. Seyeux, M. Poberžnik, P. Cornette, D. Costa, A. Kokalj, P. Marcus: Superhidrofobne prevlake na bazi karboksilnih kiselina na aluminiju
 • Z. Grubač: Naš vodik
 • S. Omanović, R. S. Laraque, M. McArthur, N. Ullah, S. Coulombe: Hibridne nanostrukturne metal/MWCNT elektrode za skladištenje elektriciteta u superkondenzatorima i vodiku
 • D. Kovačević, J. Salopek, A. Sadžak, D. Kuzman, J. Požar: Utjecaj ionske jakosti i vrste elektrolita na nastajanje polielektrolitnih višeslojeva
 • T. Preočanin, D. Namjesnik, Z. Brkljača, T. Klačić: Monokristalne elektrode i ravnoteža u međupovršinskom sloju
 • E. Govorčin Bajsić: Utjecaj mikro i nano TiO2 na UV razgradnju PLC kompozita

Simpozij u povodu jubilarnog rođendana, koji su organizirali svojoj Profesorici njezini bivši doktorandi-suradnici, danas uspješni znanstvenici diljem svijeta, protekao je u radnoj atmosferi prijateljskog druženja. Prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković je s nesebičnom predanošću promišljala i poticala, ne samo profesionalne karijere svojih suradnika, stoga je duboko iskren međusobni odnos (mentor/doktorand) trajno obilježio njihove živote, koji se na simpoziju pretočio u radost susreta, druženja, evociranja uspomena, uz učešće mnogih kolega, suradnika i prijatelja.

Dr. sc. Željka Petrović (IRB), prof. dr. sc. Zoran Grubač (KTF, Split), prof. dr. sc. Mile Ivanda (IRB), prof. dr. sc. Ingrid Milošev (IJS, Slovenija), doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković (FKIT), doc. dr. sc. Jozefina Katić (FKIT), prof. dr. sc. Sasha Omanovic (McGill University, Kanada), prof. dr. sc. Damir Iveković (PBF), mr. sc. Krešimir Ivaniš (Titan Sisak), prof. dr. sc. Tajana Begović (Preočanin) (PMF), prof. dr. sc. Slobodan Brinić (KTF, Split), dr. sc. Dario Omanović (IRB), Tin Klačić (PMF), prof. dr. sc. Davor Kovačević (PMF), dr. sc. Danijel Namjesnik (PMF)

 

Doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), prof. dr. sc. Zoran Grubač (KTF, Split), prof. dr. sc. Ingrid Milošev (IJS, Slovenija), prof. dr. sc. Sasha Omanovic (McGill University, Kanada), prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković (FKIT), mr. sc. Krešimir Ivaniš (Titan Sisak), prof. dr. sc. Slobodan Brinić (KTF, Split)

2012.

 • 26. listopada – Obilježena 90. godišnjica osnutka Zavoda za organsku kemiju

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Velikoj predavaonici na Marulićevu trgu 20 svečano je obilježena 90. godišnjica osnutka Zavoda za organsku kemiju, prigodom čega je predstavljena i prva zavodska monografija urednica prof. dr. sc. Irene Škorić i prof. dr. sc. Marijane Hranjec.

Prof. dr. sc. Irena Škorić (foto: Z. Maček)

Sama proslava započela je prigodnim riječima zavodske predstojnice Irene Škorić koja je zahvalila svim prisutnima, kao i onima koji su doprinijeli organizaciji proslave i uređivanju knjige te je naglasila da svi bivši i sadašnji članovi Zavoda trebaju nastojati očuvati ugled, slavu i tradiciju svoga velikog učitelja, nobelovca Vladimira Preloga. Dekan prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, u svom kratkom govoru istaknuo je važnost nastavnog i znanstvenog rada Zavoda za organsku kemiju, naglasivši veliku znanstvenu produkciju i odgoj niza diplomiranih inženjera, magistara i doktora znanosti koji su danas zaposleni u najvažnijim institutima, kemijskim i farmaceutskim tvrtkama širom Hrvatske i svijeta.

Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, prof. Vitomir Šunjić, čestitao je obljetnicu svim sadašnjim i bivšim članovima Zavoda te predstojnici uručio zahvalnicu Zavodu za organsku kemiju za dugogodišnju uspješnu suradnju, povodom 90. obljetnice njegovog osnivanja. Pritom je istakao da su predsjednici HKD mahom bili nekadašnji studenti našeg Fakulteta. Potom je prof. Marijana Hranjec ukratko predstavila knjigu te zahvalila svima koji su odvojili slobodno vrijeme i sudjelovali u prikupljanju podataka, uređivanju knjige ili osmišljavanju samog tijeka proslave. Knjiga je dala cjeloviti pregled razvoja Zavoda i posvjedočila da njegovi članovi dostojno slijede Prelogovu tradiciju.


 

2015.

 • 13. siječnja – Društvenim ugovorom osnovan Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT), prva spin-off  tvrtka u vlasništvu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (udio od 80%) i Sveučilišta u Zagrebu (udio od 20%)

Ugovor su 18. prosinca 2014. potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Bruno Zelić u nazočnosti prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimprage i prodekana za poslovanje FKIT-a prof. dr. sc. Tomislava Bolanče.

Temeljne djelatnosti tvrtke su ispitivanja kakvoće voda, istraživanja tehnološki održivih postupaka obrade i pročišćavanja voda za piće te otpadnih voda primjenom pilot-postrojenja, kao i izrada idejnih i tehnološki održivih projekata sustava za pročišćavanje voda. U okviru predmetne djelatnosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije je realizirao više od sto različitih projekata, a izgrađeno je, ili je u postupku izgradnje, gotovo trideset postrojenja za obradu i pročišćavanje voda diljem Hrvatske. Među najvećima su svakako postrojenja za pripravu vode za piće u Osijeku, Vinkovcima, Našicama, Gradištu…

Prilog o prvoj spin-off tvrtki Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 4. veljače 2018. u središnjem Dnevniku HRT 1.


 • 20. veljače – Održan 1. Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Na Dan otvorenih vrata mnogobrojne znan­stvene i edukativne radionice te sve naše laboratorije vidjelo je preko dvije stotine posjetitelja, većinom učenika gimnazija, sred­njih strukovnih i osnovnih škola.

Srednjoškolci u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju

U organizaciji i provedbi doga­đanja sudjelovali su nastavnici, asistenti, viši asistenti, znanstveni novaci, poslijedoktorandi i tehnički suradnici Fakulteta te više od pedeset naših vrijednih i ambicioznih studenata. Uspjeli smo jav­nosti na vrlo zanimljiv način prezentirati ono u čemu smo izvrsni, a to je znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Fakulteta u polju kemijskog inženjerstva i polju drugih temeljnih tehničkih znanosti te polju kemije. Istraživački i studentski laboratoriji na svih 16 za­voda u sve tri zgrade pretvoreni su u mjesto za upoznavanje rada na raznim instrumentima, mjesto za demonstracijske pokuse, za razgovor o studijima FKIT-a i u nastavi te za dobivanje informa­cija o mogućnostima zapošljavanja nakon završenog fakulteta.


 • U sklopu programa Unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Fakultet je od lipnja 2015. do rujna 2016. sudjelovao kao partner na projektu TARGET – Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvAlifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije nositelja Rudarskogeološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi projekta bili su izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija u Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (HKO) te njihov upis u Registar HKO-a, unaprjeđenje postojećih studijskih programa te unaprjeđenje nastavničkih i studentskih kompetencija. U Hrvatskoj nisu postojali visokoobrazovni standardi zanimanja te standardi kvalifikacija u tom području formalno usklađeni s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Dekan Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Zoran Nakić govori na završnoj konferenciji projekta TARGET