Miroslav Karšulin rođen je 4. travnja 1904. u Przemyślu u Poljskoj. Studirao je u Beču i Zagrebu. Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1928. i doktorirao 1932. Po diplomiranju zapošljava se kao asistent, najprije na Medicinskom, a zatim na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je 1942., izvanrednoga profesora 1945. i redovitoga profesora 1952. Od 1945. do 1976. bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju matičnoga Fakulteta te u nekoliko mandata dekan Tehničkoga i Tehnološkoga fakulteta.

Od 1952. je redoviti član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, gdje je od 1961. do 1972. obnašao dužnost glavnoga tajnika JAZU-a. Od 1972. bio je dopisni član Makedonske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstveno se bavio fotokemijom, elektrokemijom, korozijom i zaštitom materijala te fizikalnom kemijom silikata. Sudjelovao je u osnivanju Instituta za kemiju i tehnologiju silikata u Zagrebu, inicijator je osnivanja Zavoda za zaštitu materijala od korozije i za desalinizaciju JAZU-a u Dubrovniku, Društva za zaštitu materijala Socijalističke republike Hrvatske i Internacionalnog komiteta za boksite, okside i hidrokside aluminija. Uključio se i u osnivanje Metalurškoga odjela a zatim i Metalurškoga fakulteta u Sisku te Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu. Dobio je Republičku nagradu za životno djelo 1970.

Miroslav Karšulin umro je 12. veljače 1984. u Zagrebu.