Rikard Podhorsky rođen je 28. lipnja 1902. u Milanu, Italija. Diplomirao je 1925. na Tehničkoj visokoj školi u Pragu. Godine 1926. izabran je za asistenta u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Na tom je Fakultetu i doktorirao 1931., nakon specijalizacije u Parizu. Za redovitoga profesora i dekana Tehničkoga fakulteta izabran je 1945. i na toj dužnosti ostaje do 1952.

Na Fakultetu Podhorsky prvi uviđa potrebu za modernizacijom nastave kemijske tehnologije. U nastavni program uvodi kolegije Kemijsko-tehnološko računanje i Operacije kemijske industrije za koji je napisao i udžbenik. Stoga ga se smatra utemeljiteljem modernoga kemijskoga inženjerstva u Hrvatskoj.

S Ivanom Brihtom 1933. napisao je knjigu Nauka, život i tehnika. Zbog teza iznesenih u knjizi i stajališta o odnosu znanosti i filozofije, sudjelovao je od 1937. do 1940., zajedno sa Zvonimirom Richtmanom, u „sukobu na intelektualnoj ljevici“. Ti su ga stavovi, kao i zauzimanje za autonomiju Sveučilišta, doveli u sukob s komunističkim vlastima pa je 1952. uklonjen sa Sveučilišta. Najprije odlazi u Glavnu direkciju za kemijsku industriju NR Hrvatske, a od 1953. do 1959. radi u Institutu za lake metale u Zagrebu. Od 1959. do umirovljenja 1974. djeluje u Jugoslavenskom leksikografskome zavodu, gdje je sudjelovao u osmišljavanju i izdavanju Tehničke enciklopedije, kojoj je bio utemeljitelj, organizator i glavni urednik prvih pet svezaka. Jedan je od osnivača Hrvatskoga kemijskoga društva i Kluba inženjera kemije iz kojeg potječe današnje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa. Uz Franju Hanamana radio je kao urednik Arhiva za kemiju, današnjega časopisa Croatica Chemica Acta.

Rikard Podhorsky umro je 21. kolovoza 1994. u Zagrebu.