Viktor Hahn rođen je 21. kolovoza 1912. u Budimpešti. Diplomirao je na Kemijskom odsjeku Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1934. Nakon volontiranja na Fakultetu 1936. odlazi na specijalizaciju u Pasteurov institut u Pariz, gdje 1938. doktorira na Prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Parizu. Nakon povratka u Zagreb do 1946. radi u tvornici Kaštel (današnjoj Plivi). Godine 1946. izabran je za docenta, a zatim 1951. za izvanrednoga te 1958. redovitoga profesora Tehničkoga odnosno Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji predstojnik njegova Zavoda za organsku kemiju. Prvi Hahnovi radovi proizašli su iz suradnje s Vladimirom Prelogom na sintezi fiziološki aktivnih spojeva. Kasnije se bavi sintezom difenil-etera, furanskih spojeva, tioamida, ureida i tioureida karboksilnih kiselina. Godine 1947. objavio je prvi visokoškolski udžbenik organske kemije na hrvatskom jeziku.

Viktor Hahn preminuo je 17. svibnja 1970. u Zagrebu.