Ivan Filipović rođen je 12. prosinca 1911. u Zelini. Godine 1935. diplomirao je na Tehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od diplomiranja pa do 1941. radi kao inženjer u Željezari Zenica, nakon čega prelazi na Institut za goriva, rude i metalurgiju, gdje ostaje do 1946., kada postaje asistentom Farmaceutskoga fakulteta. Doktorira 1951. i biva izabran za docenta istoga Fakulteta. Godine 1954. izabran je za izvanrednoga, a 1961. redovitoga profesora Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja. Dekan Tehnološkoga fakulteta bio je od 1966. do 1968., a obnašao je i dužnost starješine njegova Kemijsko-tehnološkog i Biotehnološkog odjela. Bio je predstojnik Hrvatskoga kemijskoga društva. Primio je više republičkih nagrada, među ostalim, nagradu Vlade NR Hrvatske 1950. i Republičku nagradu „Ruđer Bošković“ 1975. te nagradu Školske knjige „Davorin Trstenjak“ za životno djelo 1985.

Ivan Filipović umro je u Zagrebu 11. kolovoza 1998.