Matija Krajčinović rođen je 8. srpnja 1882. u Jabukovcu kod Petrinje. Na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu diplomirao je 1925. i odmah se zapošljava kao asistent za područje organske kemije. Usavršavao se u Kemijskom institutu Sveučilišta u Nancyju, Francuska. Doktorirao je 1927. nakon čega postoje honorarni, a 1932. redoviti docent. Zvanja izvanrednog i redovitog profesora stekao je 1939. odnosno 1945. U radu na Fakultetu istaknuo se kao modernizator nastave organske kemijske tehnologije, a znanstveno se bavio uglavnom problematikom iz područja prehrambene tehnologije.

Matija Krajčinović umro je 16. rujna 1975. u Beogradu.