• Osnovan Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa

Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta, Laboratorij za mjerenja i automatsko vođenje procesa u okviru Katedre za kemijsko inženjerstvo postaje Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa.

Prof. dr. sc. Juraj Božičević

Prva nastava iz područja mjerenja i automatizacije odvijala se na studijima Tehnološkog fakulteta krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina. Tada je u okviru novoosnovanog Biotehnološkog odjela organiziran i prvi Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju čiji voditelj je bio dr. Ivan Hruška. Izborom Jurja Božičevića u zvanje docenta, 1967. godine na odjelima u Sisku osnovan je Laboratorij za mjerenja i automatsko vođenje procesa. Prof. Božičević iste je godine uveo kolegij Mjerenja i automatskoga vođenja procesa u studij Kemijskog inženjerstva, a 1971. napisao prvu knjigu na hrvatskom jeziku iz toga područja – Automatsko vođenje procesa.