• Osnovan Zavod za elektrokemiju

Zavod je osnovan u sklopu Kemijsko-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta u Zagrebu pod imenom Zavod za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju. Formiranje i organizaciju Zavoda, koji je nastao odvajanjem od Zavoda za fizikalnu kemiju, izvršio je predstojnik prof. Branko Lovreček uz suradnju asistenata Ksenije Moslavac i Vojislava Jendrašića. Prve dodijeljene, ali neadekvatne prostorije nalazile su se u zgradi na Marulićevu trgu 20, no 1962. godine Zavod seli u adaptirane prostore u Savskoj cesti 16.


  • Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta pod nazivom Korozija i zaštita materijala

Nositelji toga Studija bili su Miroslav Karšulin i Branko Lovreček.


  • Osnovan Kabinet za matematiku

Kabinet za matematiku je osnovan u sklopu Kemijsko-tehnološkoga studija, a nastava je bila povjerena dr. Dragiši Mitroviću i mr. Tomislavu Bradiću.


  • Tehnološki fakultet prvi puta sudjeluje na Tehnologijadi

Prvi organizirani sportski događaj bilježi se u proljeće 1956. na Interfakultetskoj konferenciji studenata u Zagrebu. U organizaciji Društva za fizičku kulturu Branimir Semelić, 1960. godine bilježi se prvi sportski susret Tehnološkog fakulteta u Zagrebu uz sudjelovanje srodnih fakulteta iz cijele Jugoslavije. Ta prva Tehnologijada kasnije se razvila u saveznu Tehnologijadu na kojoj su sudjelovali svi tehnološko-metalurški fakulteti Jugoslavije.

Nastavnička ekipa na Zagrebačkoj Tehnologijadi 1963.

  • Zakonom Sabora od 7. srpnja (NN 31/1960) osnovani su Metalurški odjel i Tehnološko-pogonski odjel za naftu sa sjedištem u Sisku u sastavu Tehnološkog fakulteta

Veliku zaslugu pri osnivanju tih Odjela, posebice kemijskih zavoda imali su Vjera Marjanović-Krajovan, Miroslav Karšulin, Marijan Laćan i Luka Marić. Odjeli fakulteta započinju s radom u preuređenim prostorijama dijela nedovršene zgrade Školskog centra za metalce. Nastava metalurgije na Odjelima u Sisku počela je ak. god. 1960./61. s ukupno 89 upisanih studenata (49 metalurgije i 40 nafte).