• 13. siječnja – Društvenim ugovorom osnovan Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT), prva spin-off  tvrtka u vlasništvu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (udio od 80%) i Sveučilišta u Zagrebu (udio od 20%)

Ugovor su 18. prosinca 2014. potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Bruno Zelić u nazočnosti prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimprage i prodekana za poslovanje FKIT-a prof. dr. sc. Tomislava Bolanče.

Temeljne djelatnosti tvrtke su ispitivanja kakvoće voda, istraživanja tehnološki održivih postupaka obrade i pročišćavanja voda za piće te otpadnih voda primjenom pilot-postrojenja, kao i izrada idejnih i tehnološki održivih projekata sustava za pročišćavanje voda. U okviru predmetne djelatnosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije je realizirao više od sto različitih projekata, a izgrađeno je, ili je u postupku izgradnje, gotovo trideset postrojenja za obradu i pročišćavanje voda diljem Hrvatske. Među najvećima su svakako postrojenja za pripravu vode za piće u Osijeku, Vinkovcima, Našicama, Gradištu…

Prilog o prvoj spin-off tvrtki Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 4. veljače 2018. u središnjem Dnevniku HRT 1.


  • 20. veljače – Održan 1. Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Na Dan otvorenih vrata mnogobrojne znan­stvene i edukativne radionice te sve naše laboratorije vidjelo je preko dvije stotine posjetitelja, većinom učenika gimnazija, sred­njih strukovnih i osnovnih škola.

Srednjoškolci u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju

U organizaciji i provedbi doga­đanja sudjelovali su nastavnici, asistenti, viši asistenti, znanstveni novaci, poslijedoktorandi i tehnički suradnici Fakulteta te više od pedeset naših vrijednih i ambicioznih studenata. Uspjeli smo jav­nosti na vrlo zanimljiv način prezentirati ono u čemu smo izvrsni, a to je znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Fakulteta u polju kemijskog inženjerstva i polju drugih temeljnih tehničkih znanosti te polju kemije. Istraživački i studentski laboratoriji na svih 16 za­voda u sve tri zgrade pretvoreni su u mjesto za upoznavanje rada na raznim instrumentima, mjesto za demonstracijske pokuse, za razgovor o studijima FKIT-a i u nastavi te za dobivanje informa­cija o mogućnostima zapošljavanja nakon završenog fakulteta.


  • U sklopu programa Unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Fakultet je od lipnja 2015. do rujna 2016. sudjelovao kao partner na projektu TARGET – Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvAlifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije nositelja Rudarskogeološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi projekta bili su izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija u Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (HKO) te njihov upis u Registar HKO-a, unaprjeđenje postojećih studijskih programa te unaprjeđenje nastavničkih i studentskih kompetencija. U Hrvatskoj nisu postojali visokoobrazovni standardi zanimanja te standardi kvalifikacija u tom području formalno usklađeni s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Dekan Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Zoran Nakić govori na završnoj konferenciji projekta TARGET