Zavod se do svog formalnog osnivanja kadrovski i materijalno razvijao u okviru Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju gdje se izvodila nastava iz predmeta Operacije kemijske industrije i Kemijsko inženjerstvo. Reorganizacijom Zavoda za kemijsko inženjerstvo 1979. nastaju Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje te Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu.


  • Organizira se poslijediplomski studij Kemija i tehnologija silikata
    Predlagatelji i utemeljitelji Studija bili su Vjera Marjanović-Krajovan i Miroslav Karšulin.


  • Osnovan Kabinet za termodinamiku (današnji Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku)

S obzirom na to da ranije nije bilo organizacijske jedinice za tehničku termodinamiku, predavali su je vanjski nastavnici. Termodinamika i termotehnika prvi put se javlja 1946./47. kao dvosemestralni predmet koji je predavao prof. Fran Bošnjaković. Od 1963. nastavu preuzima Ivo Kolin, tadašnji docent i Rajka Budin kao asistentica. Nakon reorganizacije 1974. godine proširuje se znanstveno-nastavna djelatnost pa Kabinet mijenja naziv u Zavod za termodinamiku i strojarstvo. Šest godina kasnije, nakon osnivanja Instituta kemijskog inženjerstva, Zavod dobiva današnji naziv.