• U veljači su Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu posjetili izaslanici visoke škole ITECH Lyon (Institut Textile et Chimique de Lyon) i predložili suradnju u području obrazovanja na razini diplomskih studija.

ITECH Lyon je upravo bio pokrenuo program na engleskome jeziku u kojem su namjeravali cijelu svoju generaciju upisanih studenata tijekom trećega semestra trogodišnjega diplomskoga studija poslati na školovanje u inozemstvo kako bi stekli iskustvo studiranja u međunarodnome okruženju.

Radilo se o ukupno 120 studenata programa ITECH – Plastic Materials. Četiri partnerske institucije u svijetu trebale su primiti po 30 studenata, angažirati nastavnike i pripremiti kolegije sukladno zahtjevima osnovnoga programa. 17. rujna 2018. organizirano je uvodno predavanje za 33 studenta.


 • 9. lipnja – svečano otvoren novoopremljeni Laboratoriji za automatiku i mjerenja u okviru Zavoda za mjerenja i automatsko vođenje procesa

Laboratorij je preuređen uz pomoć tvrtke Siemens d.d. i opremljen SIMATIC PCS7 kontrolnim sustavom najnovije generacije. Komercijalna vrijednost opreme i inženjerskih radova koji su uloženi u Laboratorij iznosi više od 350.000,00 kuna, a Fakultet je na dodatno opremanje, pripremu i građevinske radove utrošio još dodatnih 130.000,00 kuna.

Cilj je preuređenja želja da se na FKIT-u opremi vrhunski laboratorij za podučavanje studenata i za istraživački rad zaposlenika. Također, Laboratorij će biti na raspolaganju drugim fakultetima i tvrtkama koje će u njemu moći provoditi simulacije vlastitih procesa ili školovati svoje zaposlenike za rad.


 • 29. rujna – Povodom održavanja mini-simpozija 95 godina Zavoda za organsku kemiju, Velika predavaonica na Marulićevu trgu 20 proglašena Predavaonicom nobelovca Vladimira Preloga 

Dekan FKIT-a prof. dr. sc. Bruno Zelić zajedno s rektorom Sveučilišta u Zagrebu Damirom Borasom otkrio je spomen-ploču s likom Vladimira Preloga, djelo akademskog kipara Slavena Miličevića. Na ploči je natpis: Vladimir Prelog, profesor organske kemije 1935. – 1941., na put ka Nobelovoj nagradi krenuo je iz Zavoda za organsku kemiju.


 • 23. listopada – Svečano proslavljena 98. obljetnica kemijsko-inženjerskog studija

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije obilježio je 98. obljetnicu kemijsko-inženjerskog studija svečanom sjednicom koja je održana na Marulićevu trgu 20 u Predavaonici nobelovca Vladimira Preloga.

U sklopu obilježavanja održan je peti po redu Sajam ideja u prostorima na Marulićevu trgu 19, a suorganizator je bila Hrvatska gospodarska komora. U završnom dijelu otvaranja Sajma ideja svečanim je rezanjem vrpce otvorena nova multimedijska Velika predavaonica, koja je uz standardne multimedijske sadržaje opremljena i virtualnim kromatografskim sustavima, instaliranima na 66 prijenosnih računala.

Dekan Tomislav Bolanča, direktor tvrtke Shimadzu d.o.o. Gordan Tomac, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj i prorektor Miljenko Šimpraga (foto: I. Lujić)

 • 14. prosinca – Održan Mini simpozij posvećen prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković
Prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je Mini simpozij posvećen prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković.

Bivši doktorandi, suradnici i kolege željeli su čestitati 80. rođendan prof. emeriti M. Metikoš-Huković organizacijom simpozija – radno uz ugodno druženje u krugu prijatelja.

Za svoju ideju organiziranja Mini simpozija dobili su potporu uprave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Organizacijski odbor simpozija u sastavu prof. dr. sc. Ingrid Milošev, Institut Jožef Stefan, Slovenija; prof. dr. sc. Sasha Omanovic, McGill University, Kanada; prof. dr. sc. Zoran Grubač, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, doc. dr. sc. Jozefina Katić, FKIT, dr. sc. Željka Petrović, Institut Ruđer Bošković; prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT; prof. dr. sc. Tajana Begović (Preočanin) i prof. dr. sc. Davor Kovačević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Sanja Huković (JP Morgan, Ujedinjeno Kraljevstvo) pozvao je suradnike i prijatelje prof. emerite M. Metikoš-Huković da na simpoziju prezentiraju rezultate svog znanstveno-istraživačkog rada.

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

U ime Organizacijskog odbora i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na simpoziju je okupljene sudionike pozdravio dekan prof. dr. sc. Tomislav Bolanča. Životopis i pedagoški rad prof. emerite M. Metikoš-Huković predstavili su prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola i prof. dr. sc. Sasha Omanovic, a Istraživački rad prof. dr. sc. Ingrid Milošev i prof. dr. sc. Zoran Grubač.

 

Na simpoziju je i službeno prof. dr. sc. Olga Kronja, glavna urednica časopisa Croatica Chemica Acta, predstavila i poseban broj časopisa Croatica Chemica Acta (CCA, Vol. 90 No. 2, 2017. posvećen prof. emeriti M. Metikoš-Huković povodom njenog osamdesetog rođendana. Poseban broj časopisa sadrži 26 znanstvenih radova. Kao gostujući urednici pripremili su ga prof. dr. sc. Ingrid Milošev i prof. dr. sc. Sasha Omanovic.

 

 

Na Mini simpoziju posvećenom prof. emeriti Mirjani Metikoš-Huković održano je 12 predavanja:

 • A. Jukić, E. Vidović, D. Ivaniš: Obrada tekućina za obradu metala elektrokoagulacijom
 • D. Omanović, I. Pižeta, C. Garnier, P. Salaun: Metali u tragovima u prirodnim vodama: određivanje i specijacija elektrokemijskim tehnikama
 • D. Iveković: Berlinsko modrilo – elektrokemijski evergreen. Od elektrokemijskih senzora do baterija i gorivnih članaka na papiru
 • M. Miloš, B. Galić: Antitumorski učinak derivata boronične kiseline K2[B3O3F4OH]
 • M. Ivanda: Nanostrukturiranje silicija i Ramanova spektroskopija u Laboratoriju za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala Instituta Ruđer Bošković
 • I. Šoić, S. Martinez: Razvoj impedancijske metode za određivanje djelotvornosti inhibitora korozije armature betona
 • I. Milošev, T. Bakarič, P. Rodič, S. Zanna, A. Seyeux, M. Poberžnik, P. Cornette, D. Costa, A. Kokalj, P. Marcus: Superhidrofobne prevlake na bazi karboksilnih kiselina na aluminiju
 • Z. Grubač: Naš vodik
 • S. Omanović, R. S. Laraque, M. McArthur, N. Ullah, S. Coulombe: Hibridne nanostrukturne metal/MWCNT elektrode za skladištenje elektriciteta u superkondenzatorima i vodiku
 • D. Kovačević, J. Salopek, A. Sadžak, D. Kuzman, J. Požar: Utjecaj ionske jakosti i vrste elektrolita na nastajanje polielektrolitnih višeslojeva
 • T. Preočanin, D. Namjesnik, Z. Brkljača, T. Klačić: Monokristalne elektrode i ravnoteža u međupovršinskom sloju
 • E. Govorčin Bajsić: Utjecaj mikro i nano TiO2 na UV razgradnju PLC kompozita

Simpozij u povodu jubilarnog rođendana, koji su organizirali svojoj Profesorici njezini bivši doktorandi-suradnici, danas uspješni znanstvenici diljem svijeta, protekao je u radnoj atmosferi prijateljskog druženja. Prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković je s nesebičnom predanošću promišljala i poticala, ne samo profesionalne karijere svojih suradnika, stoga je duboko iskren međusobni odnos (mentor/doktorand) trajno obilježio njihove živote, koji se na simpoziju pretočio u radost susreta, druženja, evociranja uspomena, uz učešće mnogih kolega, suradnika i prijatelja.

Dr. sc. Željka Petrović (IRB), prof. dr. sc. Zoran Grubač (KTF, Split), prof. dr. sc. Mile Ivanda (IRB), prof. dr. sc. Ingrid Milošev (IJS, Slovenija), doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković (FKIT), doc. dr. sc. Jozefina Katić (FKIT), prof. dr. sc. Sasha Omanovic (McGill University, Kanada), prof. dr. sc. Damir Iveković (PBF), mr. sc. Krešimir Ivaniš (Titan Sisak), prof. dr. sc. Tajana Begović (Preočanin) (PMF), prof. dr. sc. Slobodan Brinić (KTF, Split), dr. sc. Dario Omanović (IRB), Tin Klačić (PMF), prof. dr. sc. Davor Kovačević (PMF), dr. sc. Danijel Namjesnik (PMF)

 

Doc. dr. sc. Vlatka Gvozdić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), prof. dr. sc. Zoran Grubač (KTF, Split), prof. dr. sc. Ingrid Milošev (IJS, Slovenija), prof. dr. sc. Sasha Omanovic (McGill University, Kanada), prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković (FKIT), mr. sc. Krešimir Ivaniš (Titan Sisak), prof. dr. sc. Slobodan Brinić (KTF, Split)