• Uz već postojeća dva, organizira se i poslijediplomski studij Inženjerska kemija

Zalaganjem prof. dr. sc. Krešimira Humskog, poslijediplomski studij Inženjerska kemija postaje 1980. uređen i ambiciozno zamišljen studij koji je pobudio zanimanje polaznika iz industrije i sa Sveučilišta. Ovisno o izabranoj temi i upisanim kolegijima, po završetku studija moglo se steći zvanje magistra znanosti u području kemije ili kemijskog inženjerstva.