1964.

 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet se izdvaja iz sastava Tehnološkog fakulteta

Velike razlike u studijskim programima novoosnovanih odjela u odnosu na programe kemičara i biotehnologa objedinjenih u sklopu Tehnološkog fakulteta, dovele su do odluke Sabora SR Hrvatske od 28. studenoga 1964. godine kojom je osnovan Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz triju odjela izdvojenih iz sastava Tehnološkog fakulteta.

Foto: Prvih 90 godina RGN-a, Zagreb, 2009.

Kao fakultet počeo je poslovati 1. siječnja 1965. godine

1965.

 • Uz već postojeća dva, organizira se i poslijediplomski studij Inženjerska kemija

Zalaganjem prof. dr. sc. Krešimira Humskog, poslijediplomski studij Inženjerska kemija postaje 1980. uređen i ambiciozno zamišljen studij koji je pobudio zanimanje polaznika iz industrije i sa Sveučilišta. Ovisno o izabranoj temi i upisanim kolegijima, po završetku studija moglo se steći zvanje magistra znanosti u području kemije ili kemijskog inženjerstva.

1963.

Zavod se do svog formalnog osnivanja kadrovski i materijalno razvijao u okviru Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju gdje se izvodila nastava iz predmeta Operacije kemijske industrije i Kemijsko inženjerstvo. Reorganizacijom Zavoda za kemijsko inženjerstvo 1979. nastaju Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo i projektiranje te Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu.


 • Organizira se poslijediplomski studij Kemija i tehnologija silikata
  Predlagatelji i utemeljitelji Studija bili su Vjera Marjanović-Krajovan i Miroslav Karšulin.


 • Osnovan Kabinet za termodinamiku (današnji Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku)

S obzirom na to da ranije nije bilo organizacijske jedinice za tehničku termodinamiku, predavali su je vanjski nastavnici. Termodinamika i termotehnika prvi put se javlja 1946./47. kao dvosemestralni predmet koji je predavao prof. Fran Bošnjaković. Od 1963. nastavu preuzima Ivo Kolin, tadašnji docent i Rajka Budin kao asistentica. Nakon reorganizacije 1974. godine proširuje se znanstveno-nastavna djelatnost pa Kabinet mijenja naziv u Zavod za termodinamiku i strojarstvo. Šest godina kasnije, nakon osnivanja Instituta kemijskog inženjerstva, Zavod dobiva današnji naziv.

1962.

 • Prvi magistarski rad na Tehnološkom fakultetu

Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zvao se Korozija i zaštita materijala, a osnovan je ak. god. 1960./61. na poticaj akademika Miroslava Karšulina. Studij je obuhvaćao tri semestra, a završavao je izradom i obranom magistarskog rada.

Ćiril Jelačić bio je prvi student koji je pristupio obrani magisterija i 23. studenoga 1962. obranio rad  s temom Selektivna korozija porcelana i šamota u alkalnim otopinama, kao metoda kvantitativnog određivanja pojedinih mineraloških sastojaka.

 

1960.

 • Osnovan Zavod za elektrokemiju

Zavod je osnovan u sklopu Kemijsko-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta u Zagrebu pod imenom Zavod za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju. Formiranje i organizaciju Zavoda, koji je nastao odvajanjem od Zavoda za fizikalnu kemiju, izvršio je predstojnik prof. Branko Lovreček uz suradnju asistenata Ksenije Moslavac i Vojislava Jendrašića. Prve dodijeljene, ali neadekvatne prostorije nalazile su se u zgradi na Marulićevu trgu 20, no 1962. godine Zavod seli u adaptirane prostore u Savskoj cesti 16.


 • Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta pod nazivom Korozija i zaštita materijala

Nositelji toga Studija bili su Miroslav Karšulin i Branko Lovreček.


 • Osnovan Kabinet za matematiku

Kabinet za matematiku je osnovan u sklopu Kemijsko-tehnološkoga studija, a nastava je bila povjerena dr. Dragiši Mitroviću i mr. Tomislavu Bradiću.


 • Tehnološki fakultet prvi puta sudjeluje na Tehnologijadi

Prvi organizirani sportski događaj bilježi se u proljeće 1956. na Interfakultetskoj konferenciji studenata u Zagrebu. U organizaciji Društva za fizičku kulturu Branimir Semelić, 1960. godine bilježi se prvi sportski susret Tehnološkog fakulteta u Zagrebu uz sudjelovanje srodnih fakulteta iz cijele Jugoslavije. Ta prva Tehnologijada kasnije se razvila u saveznu Tehnologijadu na kojoj su sudjelovali svi tehnološko-metalurški fakulteti Jugoslavije.

Nastavnička ekipa na Zagrebačkoj Tehnologijadi 1963.

 • Zakonom Sabora od 7. srpnja (NN 31/1960) osnovani su Metalurški odjel i Tehnološko-pogonski odjel za naftu sa sjedištem u Sisku u sastavu Tehnološkog fakulteta

Veliku zaslugu pri osnivanju tih Odjela, posebice kemijskih zavoda imali su Vjera Marjanović-Krajovan, Miroslav Karšulin, Marijan Laćan i Luka Marić. Odjeli fakulteta započinju s radom u preuređenim prostorijama dijela nedovršene zgrade Školskog centra za metalce. Nastava metalurgije na Odjelima u Sisku počela je ak. god. 1960./61. s ukupno 89 upisanih studenata (49 metalurgije i 40 nafte).