• Bolonjski proces na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

Pojam Bolonjski proces podrazumijeva reformu visokog obrazovanja u kojoj danas sudjeluje 46 europskih zemalja. Cilj je tog procesa povećati konkurentnost i kvalitetu europskog visokog obrazovanja u odnosu na ostale razvijene zemlje stvaranjem jedinstvenog europskog visokoobrazovnog prostora (European Higher Education Area – EHEA).

Bolonjski proces počinje donošenjem Bolonjske deklaracije u rujnu 1999. u Bolonji na sastanku ministara 29 europskih zemalja. Tim je povodom objavljena Bolonjska deklaracija koja postavlja temeljne ciljeve Bolonjskoga procesa. Republika Hrvatska potpisala je Bolonjsku deklaraciju na ministarskoj konferenciji 2001. godine, a 2003. donesen je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji počiva na bolonjskim načelima. Akademska godina 2005./06. bila je prva u kojoj su svi brucoši pohađali studije usklađene s načelima Bolonjske deklaracije.