Vjera Marjanović-Krajovan rođena je 15. listopada 1898. u Petrinji. Diplomirala je 1924. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu. Iste se godine zapošljava kao asistent u Zavodu za anorgansku i analitičku kemiju. Godine 1928. doktorirala je kao prva žena doktor tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Za docenticu je izabrana 1946., za izvanrednu profesoricu 1950., a za redovitu profesoricu 1959. Dužnost predstojnika Zavoda za analitičku kemiju matičnoga Fakulteta obnašala je od 1945. pa do umirovljenja, starješine Kemijsko-inženjerskoga odjela Tehničkoga fakulteta od 1954. do 1956. te starješine Kemijsko-tehnološkoga odjela Tehnološkoga fakulteta od 1962. do 1964. Godine 1967. dobila je Nagradu grada Zagreba.

Vjera Marjanović-Krajovan preminula je 1. lipnja 1988. u Krapinskim Toplicama.