Marija Gyiketta-Ogrizek rođena je 11. travnja 1911. u Zagrebu. Diplomirala je 1937. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Odmah ostaje raditi na Fakultetu kao osobna asistentica Franje Hanamana, da bi 1939. prešla u Zavod za analitičku kemiju. Za docenticu je izabrana 1956. Usavršava se u Berlinu na Tehničkom sveučilištu Berlin-Charlottenburg, gdje izrađuje eksperimentalni dio disertacije, koju brani 1965. na zagrebačkom Tehnološkom fakultetu. U zvanje izvanredne profesorice izabrana je 1971. U akad. god. 1970./71. i 1971./72. bila je starješinom Kemijsko-tehnološkog odjela. Istaknula se kao modernizatorica nastave analitičke kemije.

Marija Gyiketta-Ogrizek umrla je 18. svibnja 1988. u Zagrebu.