Ivan Lovreček rođen je 11. listopada 1918. u Zagrebu. Diplomirao je 1943. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Godine 1946. počinje raditi kao asistent u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i metalurgiju istoga fakulteta. Za docenta je izabran 1957., godine 1960. postaje izvanrednim a 1963. redovitim profesorom. Među brojnim dužnostima koje je obavljao na Fakultetu ističe se dekanski mandat u akad. god. 1962./63. i 1963./64. Godine 1968. nagrađen je Nagradom Grada Zagreba za knjigu Kemijsko računanje. Bavio se industrijskim problemima pročišćavanja slanih voda, oplemenjivanja i prerade mineralnih sirovina, sušenja lignita pod tlakom i dr.

Ivan Lovreček umro je 3. svibnja 1981. u Zagrebu.