• 29. siječnja – promoviran* dr. med. Milan Rojc i to za zasluge oko osnutka Tehničke visoke škole u Zagrebu
    Dr. med. M. Rojc dao je izraditi osnovu Zakona o ustrojenju Tehničke visoke škole, a 10. prosinca 1918. povjereničko Vijeće SHS prihvatilo je njegovu zakonsku osnovu u formi naredbe kojom se ustavnim putem osnovala Tehnička visoka škola.
    *Visoke škole su prije ulaska u sastav Sveučilišta dodjeljivale počasne doktorate istaknutim osobama, ali one nisu upisane u knjigu doktora kao počasni doktori Sveučilišta

  • 23. ožujka – Dr. Franjo Hanaman izabran za privatnog i honorarnog docenta mehaničke tehnologije, a 27. rujna ponuđena su mu predavanja iz anorganske kemijske tehnologije